O společnosti

Nabízíme

Euroklíč

Kde objednat Euroklíč

Eurozámky v ČR

Fotogalerie

Typy zámků

Kontakty

Napište nám

O společnosti

 

    Naše společnost HELO s.r.o. se od doby svého založení v roce 1992 aktivně podílí na moderních trendech řešení výstavby veřejných budov od designu, přes plánování, až po samotnou realizaci. Vzhledem k negativním zkušenostem z období před rokem 1989 a velmi pomalu měnící se situaci  si stále více uvědomujeme nutnou potřebu řešit současné veřejně přístupné objekty v rámci univerzálního designu, tzn. vytvoření prostředí, které umožní volný pohyb všech občanů bez výjimky. Uvědomujeme si současnou absenci adekvátní legislativy, případně nedostatečné systémy jejího zavádění a vymáhání.

    Naše firma se snaží  přispět ke zlepšení současného stavu jednak aktivní účastí ve fázi architektonického a stavebního řešení budov a jejich interiérů, tzn. návrhy koncepčních řešení, konzultace a realizace bezbariérovosti, tedy přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Toto zahrnuje takové řešení přístupnosti, které počítá nejen s bezbariérovým využitím prostor pro veřejnost, ale zahrnuje i možnost zaměstnanosti všech osob bez ohledu na jejich fyzické či psychické schopnosti.

     Koncept „Prostředí pro všechny“ se ale netýká jen stavebního řešení budov, navazující a neméně důležitá součást tohoto konceptu je i následné technické vybavení budov, informační a naváděcí systémy s upřednostněním grafiky před textem (případně informace v Braillově písmu), telefony, přístupnost toalet pro osoby se zdravotním postižením pomocí jednotného, tzv. Euroklíče, místo pro přebalování nemluvňat s přebalovacím pultem, dále zařízení kanceláří, zasedacích místností, široké spektrum modifikovaného nábytku, automatické dveřní systémy s kvalitní infračervenou buňkou, protipožární ochrana osob s omezenou schopností pohybu, atd.

    Jedním z nejdůležitějších aspektů  naší práce je však přímá aktivní pomoc spoluobčanům se zdravotním postižením. Ve spolupráci s německou firmou Martin Dederichs GmbH distribuujeme a instalujeme v České republice, na Slovensku a v Maďarsku systém tzv. Euroklíče. Osoba se zdravotním postižením vlastnící Euroklíč si tímto klíčem jednoduše odemkne veřejné a speciální grafikou označené WC pro osoby se zdravotním postižením kdekoliv v Evropě. Stejně intenzivně se naše společnost zabývá přímým prodejem kompenzačních pomůcek osobám se zdravotním postižením, jakož i výrobou nestandardních prvků a pomůcek na přání zákazníka.